Karta

Kartan är zoombar!

På mobilen: Navigera genom att trycka och dra med två fingrar på skärmen. Nyp med två fingrar för att justera zoomnivån. 

På datorn: Tryck CTRL+ och CTRL – för att justera zoomnivån