09 – Nejden-Johan i Lund

HÄR PÅ DENNA PLATS, VILKEN SENARE BLEV UPPODLAD, FANNS I MITTEN PÅ 1800-TALET EN STUGA. HIT KOM 1856 JOHANNES NILSSON FÖDD 1819 OCH HANS HUSTRU INGRID OLOFSDOTTER FÖDD 1823 SAMT DERAS SON CARL JOHAN FöDD 1854. DET VAR DENNE SOM I FOLKMUN KALLADES JOHAN I LUND.
FAMILJEN HADE TIDIGARE BOTT I EN STUGA UNDER KARATORP STORGÅRD.
EFTER FLYTTNINGEN HIT TILL LILLEGÅRD FöDDES YTTERLIGARE TVÅ BARN, JOHANNA CHRISTINA I APRIL 1857, DÖD I NOVEMBER SAMMA ÅR.
EN SON NILS JOHAN FÖDD 1859 SKULLE BLI AKTUELL ÄVEN I BYGDENS SENARE TORPARHISTORIA. HAN BLEV ASKA-NILS-JOHAN (STUGORNA NR 43 OCH 42A.
SöNERNA CARL JOHAN OCH NILS JOHAN BODDE KVAR I HEMMET NÅGRA ÅR EFTER FöRÄLDRARNAS DÖD. MODERN INGRID AVLED 1866 OCH FADERN JOHANNES NÅGRA ÅR TIDIGARE.
STUGAN REVS PÅ 1870-TALET.