10 – Kärra-Massens stuga

PÅ DENNA PLATS, KALLAD MATTSAÅKERN, HAR DET FUNNITS EN BACKSTUGA. DESS ÄGARE VAR MATTIS NILSSON FöDD 1776. VID SIN DÖD I AUGUSTI 1857 VAR HAN SKRIVEN SOM ÄNKLING OCH UTFATTIG.
MERA ÄR INTE ATT NOTERA,  DÅ TIDEN ALLTFöR AVLÄGSEN OCH
MINNENA ALLTFöR VAGA.