46 – Torpet Hult

JOHANNES SVENSSON, FÖDD 1820, I SNABBT, MEN KANSKE OCKSÅ I SLARVIGT
UTTAL KALLAD SÖR-PELLA JOHANNESEN ELLER SÖRPLA-JOHANSEN.
EFTERSOM DENNE JOHANNES VAR DEN PERSON SOM SIST FICK LÄMNA HEMMET
ÄR DET HANS NAMN SOM FRÄMST FÖRKNlPPAS MED STUGAN ÄVEN OM BRODERN
PETER LEVER I MINNENA SOM SÖRPLA-PETTERN.
BRÖDERNAS FRUAR VAR SYSTRAR. JOHANNES GIFTE SIG MED CHRISTINA PAULS-
DOTTER OCH PETER MED ELIN PAULSDOTTER. FLICKORNAS FAR HETTE PAUL
JÖNSSON. HAN KALLADES SÖDER-PAUL I MOTSATS TILL EN PAUL PÅ FASTIG-
HETEN KVARNSLÄTTEN, NORR-PAUL.
DET ÄR DENNE SÖDER-PAUL SOM FÅTT GE NAMN ÅT ALLA SINA EFTERKOMMANDE
ÄVEN DÅ SVÄRSÖNER OCH BARNBARN.
PAUL BLIR PELLE OCH SÅ ÄR DET KLART SÖDER-PELLE, SÖR-PELLE, SÖR-
PELLA-CHRISTINAN, SÖR-PELLA-ELlNGEN GÅR VIDARE TILL BARNBARNEN SÖR-
PELLA-EVAN O S V.
ÄKTENSKAPET PETER OCH ELIN BLEV BARNLÖST. HON VAR FÖDD 1806 OCH DÖD
1875. PETER VAR FÖDD 1814 OCH AVLED NÅGOT ÅR EFTER SIN HUSTRU.
JOHANNES OCH CHRISTINA HADE SEX BARN. CHRISTINA VAR FÖDD 1816 OCH DOG
1868. TIDEN FÖR JOHANNES BLEV 1820 – 1894.
STUGAN ANVÄNDES TILL VED. LADUGÅRDEN BLEV VEDBOD PÅ DEN NÄRBELÄGNA
FASTIGHETEN ALBIN ANDERSSONS, KARATORP.