44 – Aska-Lenans stuga

HELENA, FÖDD 1844 VAR DOTTER TILL JONAS OCH ANNA-LISA ASK. HON KALLAS
DÄRMED ASKA-LENAN. HON HADE TRE SÖNER, VILKA KOMMER TILL VÄRLDEN UN-
DER TIDEN HON BOR I FÖRÄLDRAHEMMET (STUGA NR 43).
EN SON JOHAN OSCAR RODIN, FÖDD 1875 BLIR AVDELNINGSCHEF I STOCKHOLM.
OM DE TVÅ ANDRA SÖNERNA FINNS INGET NOTERAT. RODIN HAR I SAMBAND MED
SIN 70-ÅRSDAG 1945 BERÄTTAT OM FATTIGDOMEN I HEMMET OCH DEN MYCKET
DÅLIGA STUGAN. I ÖVRIGT STÄMMER INTE RODINS MINNESBILDER MED VERKLIG-
HETEN. HAN SKRIVER ATT FADERN RESER TILL AMERIKA OCH LÄMNAR MODERN
ENSAM MED SINA BARN.
HELENA GIFTER SIG 1884 MED SVEN BENGTSSON, FÖDD 1848 OCH BÖRDIG FRÅN
TORPET ELLEBERG (STUGA NR 32). HAN ÄR ÄLDSTE SONEN TILL BENGT OCH
CHRISTINA CARLSSON. HAN KALLAS BENGTA-SCHENNEN ELLER KAK-SCHENNEN,
DET SISTNÄMNDA FÖR ATT HAN SÅLDE KAKOR OCH SOCKERPINNAR.
SVEN OCH HELENA BODDE FÖRST I SÅNNAHULT INNAN DE 1889 FLYTTAR TILL
STUGAN PÅ ÄGOR TILLHÖRIGA VESTERBOTORP LILLEGÅRD. HELENA AVLIDER 1898.
MAKEN FLYTTAR TILL ÖN FÖRARM I BÖRJAN PÅ 1900-TALET DÄR HAN SLUTAR
SINA DAGAR 1927.