01 – Backstugan Västeräng

I DENNA STUGA, DÄR GRUNDEN NUMERA FÅTT LÄMNA PLATS FÖR SOMMARSTUGEBEBYGGELSE, BODDE FRÅNSKILDE URMAKAREN JOHAN ANDERSSON, FöDD 1833. HAN VAR ÄLDSTE SONEN TILL ANDERS OCH CHRISTINA JOHANSSON, FöRARM.
JOHAN GIFTE SIG 1856 MED INGRID MARIA JöNSDOTTER FRÅN VEDERSLöV.
DE FICK EN DOTTER 1859, VILKEN DOCK AVLED 1860. ÄKTENSKAPET UPPLÖSTES 1867.
TILL STUGAN FLYTTADE 1904 IDA JOHANSDOTTER FRÅN ESKEKULLA. HENNES MOR VAR MARTA GUMMESDOTTER.
TILL BACKSTUGAN VÄSTERÄNG KOMMER OCKSÅ SVEN MAGNUS BENGTSSON, FöDD 1848. HAN HADE VARIT GIFT MED ASKA-LENAN, (STUGA NR 44) MEN BLIVIT ÄNKLING 1898. HAN KALLADES BENGTA-SCHENNEN ELLER KAK-SCHENNEN OCH HADE SIN BARNDOMSTID PÅ TORPET ELLEBERG (STUGA NR 32).
JOHAN ANDERSSON AVLED 1918. DE SOM FICK AVSLUTA DENNA STUGAS HISTORIA BLEV DÄRMED SVEN OCH IDA. HAN AVLED 1927 OCH HON 1933.