13 – Strömmatäppet

BENÄMNINGEN PÅ STUGAN OCH MARKOMRÅDET KOMMER SIG AV ATT HÄR BODDE FöRE DETTA SOLDATEN OLOF JOHANSSON STRÖM, FÖDD 1793 TILLSAMMANS MED HUSTRUN MARTHA JöNSDOTTER, FÖDD 1791.
STRöM HADE VARIT SOLDAT FÖR ROTEN NR 99 K RATORP STORGÅRD OCH GÅSALYCKE 1812 – 1830. MED ANLEDNING AV SJUKDOM ERHÖLL HAN AVSKED SISTNÄMNDA ÅR. EFTERTRÄDARE BLEV CARL PIHL .
(STUGA NR 4. )
STRÖMS INTRESSE VAR FISKE, MEN HAN VAR ÄV VERKSAM SOM SKOLLÄRARE DÅ HAN VAR BÅDE SKRIV- OCH LÄSKUNNIG. HAN UNDERVISADE DÄRVID ÄVEN SIN EGEN DOTTER EVA (STRöM-EVAN) FÖDD 1827.
FAMILJEN VAR MYCKET FATTIG OCH MAKAN MARTHA VAR SKRIVEN SOM FATTIGHJON. OLOF STRÖM AVLED 1856 OCH MARTHA 1857.
P S DET KAN HA VARIT SÅ ATT ÄVEN FADERN JOHAN STRöM, VILKEN VAR
SOLDAT FÖR SAMMA ROTE BODDE I DENNA STUGA VID ÅSNENS STRAND. MÄRKT AV KRIG OCH SJUKDOM AVLED HAN 1819.