41 – Conrads stuga

ÅR 1865, EFTER NIO ÅRS TJÄNST AVSKEDADES INDELTE SOLDATEN CARL JOHAN JOHANSSON CONRAD. ANLEDNINGEN VAR STÖLD AV POTATIS.
FAMILJEN FLYTTADE DÅ FRÅN SOLDATTORPET NR 100 VESTERBOTORP STOREGÅRD TILL DENNA PLATS.
CONRAD VAR FÖDD I ALMUNDSRYD 1836. HUSTRUN CHRISTINA CARLSDOTTER, FÖDD 1835, VAR DOTTER TILL CARL JOHANSSON OCH HANS MAKA BRITTA SVENSDOTTER, BERG.
MAKARNA CONRAD FÅR ÅTTA BARN. ÄVEN DE SENARE VUXNA DÖTTRARNA BIDRAGER TILL ATT ÖKA BARNASKARAN I STUGAN.
DET BERÄTTAS ATT CONRAD FÖR FAMILJENS FÖRSÖRJNING ÄGNADE SIG ÅT ATT BLAND ANNAT FLOTTA TIMMER PÅ ÅSNEN SAMT ATT LÄGGA STENMURAR. HAN GICK GÄRNA BARFOTA STORA DELAR AV ÅRET.
CONRAD AVLED 1909 OCH HANS HUSTRU CHRISTINA 1913. STUGAN REVS NÅGOT ÅR SENARE. AV GRUNDEN FINNS INGET KVAR.