14 – Post-Elingens stuga

DET ÄR ELINS HALVBROR JOHAN CARLSSON, FÖDD 1845 SOM MEDVERKAT TILL NAMNET. HAN ANSTÄLLDES 1890 SOM BREVBÄRARE MELLAN URSHULT OCH VEMBOö. HAN KALLADES DÄRVID POST-JOHAN.
EN ANNAN BENÄMNING PÅ FAMILJEMEDLEMMARNA VAR AUKS-KARLS-ÄLING OCH AUKA-KARLS-JOHAN ETC. FADERN, FöDD 1812 HETTE NÄMLIGEN CARL ÅKESSON
HAN VAR FRÅN SLUTET AV 1840-TALET GIFT MED CHRISTINA OLOFSDOTTER, FöDD 1823.
HON VAR FÖDD PÅ SOLDATTORPET NR 99 KARATORP, DOTTER TILL INDELTE SOLDATEN OLOF STRöM OCH HANS HUSTRU MARTHA OCH DÄRMED SYSTER TILL STRöM-EVAN. (SE STUGORNA NR 13 OCH 6)
FöRE ÄKTENSKAPET HADE CHRISTINA SONEN JOHAN. YTTERLIGARE SEX BARN FöDDES I FAMILJEN. YNGST VAR ELIN FÖDD 1861. CARL ÅKESSON AVLED 1873 OCH CHRISTINA 1883. EFTER FöRÄLDRARNAS FRÅNFÄLLE FLYTTADES STUGAN TILL DET MARKOMRÅDE DÄR GÖSTA OCH BRITTA LARSSON LÄT UPPFÖRA EN VILLA OMKRING 1970.
JOHAN HADE SIN TJÄNST SOM BREVBÄRARE TILL 1908. HAN AVLED 1913. HAN VAR DÅ KYRKOBOKFÖRD I BERG.
ELIN CARLSSON SLUTADE SINA DAGAR PÅ ÅLDERDOMSHEMMET I JÄTSBYGD 1943.