23 – Eva Caisa-Ett livsöde

DET TALAS OM EVA CAJSE MOSSE OCH DET VAR DÄR HON BODDE EVA CAJSA CARLSDOTTER FöDD 1838. FöRÄLDRARNA VAR CARL SAMUELSSON OCH HANS MAKA CHRISTINA PETERSDOTTER, JÄTSBYGD.
UNDER UNGDOMSÅREN VAR HON PIGA SÅVÄL I VRIGSTAD SOM I FöDELSEBYGDEN. 1859 FöDDE HON EN SON AUGUST. 1864 FLYTTAR HON TILL VEMBOö OCH GIFTER SIG MED HÅKAN PERSSON, VESTERBOTORP. HAN HADE 1862 BLIVIT ÄNKLING MED FEM BARN. HUSTRUN HELENA ANDERSDOTTER HADE AVLIDIT.
EVA CAJSA OCH HÅKAN FICK SONEN PETER 1864 OCH ANDREAS 1867. SIST
NÄMNDA ÅR DOG MAKEN OCH HUSTRUN STÄLLDES ENSAM MED BARNEN I BÅDA ÄKTENSKAPEN. DET ÄLDSTA I MAKENS FÖRSTA ÄKTENSKAP VAR MARIA, 23 ÅR OCH DET YNGSTA JOHANNES, 8 ÅR.
EFTER MAKENS DÖD FÅR EVA CAJSA YTTERLIGARE TVÅ BARN, MALENA 1870 OCH SVEN AUGUST 1878. DEN SISTNÄMNDE AVLED DOCK EFTER NÅGRA MÅNADER.
EVA CAJSA VAR NÅGOT AV TROTJÄNARE HOS OLOF ZACHRISSON, KÄRRSGÄRDE, PÅ VARS GÅRD STUGAN VAR BELÄGEN. HAN VAR ÄNKLING SEDAN 1888.
EVA CAJSA CARLSDOTTER AVLED 1900.