54 – Schajans stuga

DET HAR INTE GÅTT ATT FÅ UPPGIFT OM NAMNET PÅ DENNE MAN, SOM I FOLKMUN KALLADES FÖR SCHÅJAN OCH ICKE HELLER NAMNET PÅ HANS HUSTRU.
ENLIGT KYRKBOK 1856-60 BÖR DET VARA ANTINGEN JOHANNES JÖNSSON MED HUSTRU HELENA DANIELSDOTTER ELLER PETER JOHANSSON MED HUSTRU SOFIA PETERSDOTTER.
BENÄMNINGEN SCHÅJAN FICK VEDERBÖRANDE MED ANLEDNING AV ATT HAN VID ETT TILLFÄLLE VÄLTE NER EN FOTOGENLAMPA ELLER ETT LJUS I SÄNGEN DÄR HUSTRUN LÅG. ELDEN BRÄNDE HENNES HÅR. DET SCHÅJDES SOM DET KALLADES PÅ DIALEKT.