43 – Aska stugan

HÄR BODDE DEN AVSKEDADE MARINSOLDATEN JONAS PETERSSON ASK FRÅN MITTEN
AV 1800-TALET. HAN VAR FÖDD 1818 OCH DET VAR HAN SOM KOM ATT GE NAMN
ÅT ALLA ANHÖRlGA OAVSETT SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDE. EN DOTTER BLIR ASKA-
LENAN, EN MÅG BLIR ASKA-NILS JOHAN OSV.
JONAS ASK VAR GIFT MED ANNA-LISA ESKILSDOTTER FÖDD I KARLSHAMN 1822.
DET VAR ETT HÅRT LIV MED STOR FATTIGDOM FÖR MAKARNA ASK OCH DE SEX
BARNEN. JONAS AVLED 1885 OCH ANNA-LISA 1904.
DET BLIR FRÄMST TVÅ DÖTTRAR SOM FÖR NAMNET ASK VIDARE I BYGDEN. EN AV
DEM ÄR INGRID. HON GIFTER SIG 1881 MED NILS JOHAN JOHANNESSON, BÖRDlG
FRÅN KARATORP, FÖDD 1859. DET VAR TRE BARN I FAMILJEN. DE KÖPER STUGAN
1885.
NILS JOHAN BLEV ÄNKLING 1896. NÅGOT ÅR SENARE RIVER HAN STUGAN OCH
TAR MED VIRKET TILL FÖRE DETTA FAMILJEN BERGMARKS FASTIGHET UNDER VES-
TERBOTORP LILLEGÅRD. DET BLIR ETT NYBYGGE DÄR.