50 – Globatorpet

SENARE HAR BENÄMNINGEN OCKSÅ VARIT BURMANA-TORPET. PERSONOMSÄTTNINGARNA FÖR DE TVÅ TORP SOM FINNS UNDER UGGLEKULL HAR VARIT MÅNGA.
HISTORIEN KRING DETTA TORP SYNES VARA ATT DET ÄR SVEN JOHANS-
SON FÖDD 1831 SOM SVARAT FÖR ”NAMNGIVNINGEN”. AV OKÄND ANLED-
NING KALLADES HAN SCHEN GLOBB. HAN KOM 1862 FRÅN SÅNNAHULT OCH FLYTTADE 1871 TILL FROARYD.
1871-1874 HETTE TORPAREN NILS JOHANSSON, FÖDD 1845. HAN FLYT-
TAR TILL VESTERBOTORP. BRUKARE BLIR SEDAN HUSAREN CARL JOHAN
JOHANSSON BURMAN. HAN BOR MED SIN FAMILJ PÅ HUSARTORPET.
PÅ GLOBATORPET BOR UNDER DENNA TID ”PLANKA-MASSEN”.
DET ÄR MATTIS NILSSON, FÖDD 1842 OCH HANS HUSTRU KRISTINA JOHANSDOTTER, FÖDD 1839.
BURMAN TORDE HA VARIT DEN SISTE BRUKAREN AV TORPET. HAN BLEV
ÄNKLING 1884 OCH FLYTTAR 1890 TILLSAMMANS MED EN DOTTER TILL
HALMSTAD.
MATTIS OCH KRISTINA ÄR DE SISTA BOFASTA PÅ GLOBATORPET. DE
FLYTTAR 1880 TILL KÄRRSGÄRDE.