32 – Torpet Elleberg

FÖRSTE KÄNDE ÄGAREN ÄR GUSTAF LINDBLAD MED MAKA CATHARINA DANIELS-
DOTTER. DE BOR PÅ TORPET 1856 – 1860.
TILL ELLEBERG KOMMER SEDAN BENGT KARLSSON MED FAMILJ. HAN ÄR GIFT
MED CHRISTINA PAULSDOTTER OCH DE HAR FYRA BARN.
EFTER ATT HA BLIVIT ÄNKLING INGÅR HAN NYTT ÄKTENSKAP MED HELENA
SAMUELSDOTTER. DET FÖDS YTTERLIGARE TRE BARN. BENGT KARLSSON AVLIDER
1880. YNGSTA BARNET ÄR DÅ ETT ÅR. HELENA BOR PÅ TORPET TILL SIN DÖD
1905.
ETT AV BARNEN I DESSA TVÅ FAMILJER ÅTERKOMMER I ANDRA TORPARSAMMAN-
HANG. DET ÄR ÄLDSTE SONEN I FÖRSTA ÄKTENSKAPET SVEN, FÖDD 1848. HAN
KALLADES BENGTA-SCHENNEN ELLER KAK-SCHENNEN. DET SISTNÄMNDA FÖR ATT
HAN GICK OMKRING OCH SÅLDE KAKOR. SVEN GIFTER SIG MED ASKA-LENAN
(STUGA NR 44).
DEN SISTE SOM ENLIGT KYRKOBOKEN, BODDE PÅ ELLEBERG VAR ÄNKLINGEN
DANIEL ANDERSSON. HAN HADE BOTT PÅ SOLDATTORPET LUNDHOLMEN SEDAN
1895. HUSTRUN KATARINA PETERSDOTTER HADE AVLIDIT 1904. EFTER EN KORT
TID FLYTTAR DANIEL TILL KLASAMÅLA, DÄR HAN AVLED 1916.
AV GRUND FÖR BOSTADSHUSET FINNS INGET KVAR, DÄREMOT AV UTHUSET.