29 – Torpet Hagalund

STUGAN HÄR VAR BELÄGEN PÅ ÄGOR TILLHöRlGA DANIELSSONS GÅRD I BERG.
DEN TORDE HA UPPFöRTS OMKRING 1870. MAGNUS DANIELSSON MED HUSTRU JOHANNA OCH TVÅ DöTTRAR BOSATTE SIG HÄR. DE KOM FRÅN BUSKAHULT.
FLYTTADE 1877 TILL ALMUNDSRYD.
TILL FASTIGHETEN KOMMER SEDAN SVEN SVENSSON, FÖDD 1850. HAN KALLADES LILLE-SCHEN OCH VAR SON TILL SVEN DANIELSSON OCH DENNES HUSTRU INGRID SVENSDOTTER. DE ÄR ÄGARE AV GRANNFASTIGHETEN KANALEN UNDER RöRVIK.
SVEN SVENSSON GIFTER SIG 1877 MED JOHANNA JOHANNESDOTTER. HON KALLADES STORA HANNA OCH VAR FÖDD 1836.
LILLE-SCHENS MOR INGRID DÖR 1885 OCH FADERN 1908. SONEN MED MAKA OCH BARN FLYTTAR DÅ FRÅN HAGALUND TILL KANALEN. DE TVÅ FASTIGHETERNA BRUKAS TILLSAMMANS. JOHANNA GÅR UR TIDEN 1916 OCH SVEN 1936.