42B – Torpet Grönedal

PÅ SAMMA TOMT SOM DALEN, BERGMARKS, STÅR DENNA STUGA, MEN TORPET HAR NU BYTT NAMN TILL GRÖNADAL.
TIDEN ÄR NÅGOT ÅR FÖRE SEKELSKIFTET. HUSET HAR BYGGTS OM DELS MED VIRKE FRÅN DET GAMLA BERGMARKS OCH DELS MED VIRKE FRÅN ASKA-STUGAN NR 43.
ÄGARE ÄR NILS JOHAN JOHANNESSON, ASKA-NILS JOHAN. HAN HAR 1898 INGÅTT NYTT ÄKTENSKAP EFTER ATT HA BLIVIT ÄNKLING 1896.
HUSTRUN ÄR JOHANNA CARLSDOTTER FÖDD 1862. HON ÄR DOTTER TILL CARL CARLSSON (PUNG-KALLEN) OCH HANS MAKA CHRISTINA JOHANSDOTTER, BOSGÅRD. EFTER GIFTEMÅLET BLEV HON ASKA-HANNAN.
I ÄKTENSKAPET FÖDS TVÅ FLICKOR.
NILS JOHAN ARBETADE BLAND ANNAT SOM RALLARE OCH HAN VAR EN KRAFTKARL AV DEN GAMLA STAMMEN. HUSTRUN AVLED 1909 OCH NILS JOHAN 1940.
STUGAN REVS OCH BLEV VED.

FOTO 1918.

NILS JOHAN JOHANNESSON MED DÖTTRARNA MARIA, HILDA OCH JENNY.