42A – Torpet Dalen-Bergmarks

HÄR BODDE FAMILJEN BERGMARK FRÅN 1840-TALET TILL 1892. DET VAR MAGNUS
BERGMARK MED HUSTRU CAJSA MATTISDOTTER, FÖDD 1810 OCH TRE BARN. MAG-
NUS, FÖDD 1812, VAR SON TILL FÖRRE SOLDATEN DANIEL BERGMARK, ODENS-
VALLAHULT.
HAN LIKSOM FADERN VAR MEDLEMMAR I ETT RÖVARBAND, VILKA VAR AKTIVA I
VÄRENDSBYGDEN UNDER 1830-TALET.
MAGNUS FINNS DOCK ÄVEN EN GOD GÄRNING NOTERAD: SAMTIDIGT SOM SOL-
DATEN PIHL DRUNKNADE VID KLASAHALL 1851 (STUGA NR 4 PIHLALYCKAN) KOM
ÄVEN JOHAN HÅKANSSON D.Ä. I VESTERBOTORP I VATTNET. HAN RÄDDADES AV
MAGNUS SOM VAR MED I SÄLLSKAPET.
SOM TACK DETTA FICK HAN LÖFTE OM ATT FÅ BO KVAR PA TORPET I SIN
LIVSTID MOT EN ERSÄTTNING AV FEM KRONOR PER ÅR. CAJSA BERGMARK AVLED
1885 OCH MAKEN MAGNUS 1892.
AV BARNEN BLEV INGRID KVAR I URSHULTSBYGDEN. HON GIFTE SIG 1887 MED
ERIK GUSTAFSSON (PUST-ERIKEN). DE BOSÄTTER SIG I KLASAMÅLA.