17 – Peppar-Pellens stuga

OLIKA PERSONER HAR BERÄTTAT ATT DENNA BACKE VARIT EN PLATS DÄR UNGDOMAR UNDER 1800-TALET SAMLADES TILL DANS. TILL MUSIKEN HöRDE ATT MER ELLER MINDRE SKICKLIGA SPELMÄN BLÅSTE I SINA PIPOR. PIPAREBACKEN BLEV SEDAN PEPPARBACKEN.
PETER HÅKANSSON – ”PEPPAR-PELLEN”, FöDD 1831 VAR SON TILL HÅKAN OLSSON OCH HANS HUSTRU BRITTA PERSDOTTER, BOSGÅRD. HAN GIFTE SIG 1866 MED JOHANNA PETERSDOTTER, FÖDD 1844. HON VAR DOTTER TILL PETER JONAS ANDERSSON OCH DENNES MAKA EVA ZACHRISDOTTER, VESTERBOTORP.

VID PEPPARBACKEN ODLADE DE UPP SÅ MYCKET MARK ATT DE KUNDE FORA EN KO. I ÄKTENSKAPET FÖDDES TIO BARN, AV VILKA FEM DOG SAMMA ÅR SOM DE FöDDES OCH ETT BLEV 4 ÅR. FYRA DöTTRAR NÅDDE VUXEN ÅLDER, PEPPAR-ANNAN, PEPPAR- IDAN OSV.
PETER HÅKANSSON AVLED 1890. VID MAKANS/MODERNS FRÅNFÄLLE 1901 BODDE TRE DöTTRAR OCH ETT BARNBARN KVAR I HEMMET. AV DE FYRA DöTTRARNA BLEV TRE BOSATTA I DANMARK OCH EN I LUND.

STUGAN HAR EN SÄRSKILD HISTORIA: PEPPAR-PELLEN OCH GUMMA-KARL I HEJDEN KöPTE 1866 GEMENSAMT EN MANGÅRDSBYGGNAD PÅ HERMAN CARLSSONS GÅRD, UGGLEKULL. DE TOG VAR SIN HALVDEL, DÄRAV DEN NÅGOT OVANLIGA BYGGNADSSTILEN.
STUGAN PÅ PEPPARBACKEN REVS OCH MARKEN ÅTERGICK TILL GÅRDEN.