07 – Torpet Jaens hall

HÄR BODDE FRÅN MITTEN AV 1850-TALET UNDANTAGSMANNEN JOHAN NILSSON FöDD 1811. EFTER ATT HA BLIVIT ÄNKLING 1857 INGICK HAN NYTT ÄKTENSKAP 1858 MED MARIA OLOFSDOTTER, FÖDD I KALVSVIK 1817.
DET FöDDES TRE DöTTRAR, JOHANNA 1858, EMMA 1860 OCH ELIN 1863. JOHANNA LÄMNADE FöRÄLDRARHEMMET 1882. ELIN GIFTE SIG 1888 MED ALFRED EKLöF.
FRÅN BÖRJAN AV 1900-TALET ÄR DESSA BOSATTA PÅ SOLDATTORPET LUNDHOLMEN UNDER ESKEKULLA. HÄR BOR OCKSÅ ELINS SYSTER EMMA. JOHAN NILSSON AVLED 1885 OCH HUSTRUN MARIA 1895.