31 – Torpet Grönalund

FÖRSTE KÄNDE BRUKARE AV DETTA TORP, VILKET OCKSÅ KALLAS GRÖNADAL OCH MOSSEN, ÄR DANIEL ANDERSSON GIFT 1862 MED KATARINA PETERSDOTTER. MAKARNA FLYTTAR TILL SOLDATTORPET LUNDHOLMEN 1895.
TILL TORPET KOMMER SEDAN SVEN KARLSSON FÖDD 1843 I SKATELÖF. HAN VAR FRÅN 1892 GIFT MED INGRID WÄRN FÖDD 1863. DE HADE EN FOSTERDOTTER EMMA FÖDD 1899. HON GIFTER SIG 1923 OCH LÄMNAR HEMMET.
EFTER SVEN KARLSSON DÖD 1926 KOMMER INGRIDS BRORSON GUSTAF WÄRN TILL TORPET. HAN ÄR FÖDD 1904. 1932 INGÅR HAN ÄKTENSKAP MED ANNY JOHANSSON, MUNKANÄS FÖDD 1910. DE BRUKAR TORPET TILL 1943 OCH HÄR FÖDS FYRA AV DE ÅTTA BARNEN.
FAMILJEN TILLSAMMANS MED GUSTAFS FASTER INGRID FLYTTAR TILL FASTIGHETEN KRONHOLMEN, SMÖRAMÅLA. GRÖNALUND SÄLJS TILL HANDLANDE SVEN JOHANSSON, KARATORP. INGRID KARLSSON AVLED 1946. STUGAN SÅLDES TILL RIVNINGSVED 1948.

INGRID KARLSSON TILLSAMMANS MED ANNY WÄRN OCH HENNES DOTTER GUN.