02 – Kaje-lyckan

DET HAR INTE GÅTT ATT I KYRKBöCKERNA FINNA NÅGOT NAMN SOM KAN FÖRKNIPPAS MED DENNA KVINNA. DETSAMMA GÄLLER ÄVEN FÖR DEN MAN MED VILKEN HON SKULLE HA VARIT GIFT ELLER SAMMANBOENDE.
ENLIGT MUNTLIGT TRADITIONSMATERIA VAR HUSET ELLER JORDKOJAN BEBODD TILL SLUTET AV 1870-TALET. DET VAR EN MYCKET LITEN BOSTAD MED UTRYMME ENBART FÖR EN SPIS, EN SÄNG SAMT EN KISTA.
”KAJA” VAR BEGIVEN PÅ BRÄNNVIN. HON LÄR HA VARIT ÄGARE AV EN DEL SILVERFöREMÅL. DESSA BYTTE HON GÄRNA BORT MOT DRYCKER. HON RODDE FOLK TUR-OCH RETUR FöRARM – FASTLANDET. ETT ANNAT MINNE SOM BERÄTTAS OM DENNA KVINNA ÄR ATT HON FÅNGADE IGLAR GENOM ATT HA SINA FöTTER I SJÖN. DJURET BET SIG DÅ FAST I SKINNET, IGLARNA SÅLDE HON SEDAN. EN DEL ANVÄNDE HON OCKSÅ FUR EGNA BEHOV.
MANNEN SÄGS HA RYMT IFRÅN HENNE. VID ETT TILLFÄLLE SKULLE HON HA TRÄFFAT PÅ HONOM I VÄCKELSÅNG. HAN HOPPADE DÅ öVER EN GÄR-DESGÅRD OCH FöRSVANN. ”HAN STANK” VAR DET UTTRYCK ”KAJA” AN VÄNDE FÖR DENNA HÄNDELSE.