03 – Britte-lyckan

SANNOLIKT ÄR SLUTET PÅ DENNA STUGAS HISTORIA FöLJANDE: EN KVINNA BRITTA MAGNIDOTTER FÖDD 1820, KALLAD STORA-BRITTA, FLYTTAR 1859 FRÅN VESTERBOTORP LILLEGÅRD HIT TILL MUNKANÄS.

MED TILL STUGAN FöLJER ÄVEN HENNES DOTTER INGRID CATHRINA FöDD 1848. NÄR MODERN BRITTA SLUTAR SITT JORDELIV 1863 FLYTTAR OCKSÅ DOTTERN FRÅN HEMMET. HON BLIR PIGA HOS ARRENDATORN MAGNUS LARSSON, MUNKANÄS.