34 – Nytorpet

TILL DENNA DÅ NYBYGGDA STUGA FLYTTAR 1856 DET NYGIFTA PARET NILS
JÖNSSON, FÖDD 1832 OCH HANS HUSTRU MARIA JONASDOTTER, FÖDD 1834. HON
ÄR DOTTER TILL JONAS PERSSON OCH DENNES MAKA MARTHA PAULSDOTTER,
KARATORP.
ÄKTENSKAPET BLIR BARNLÖST. 1866 BLIR NILS OCH MARIA FOSTERFÖRÄLDRAR
TILL BARNHUSBARNET NR 9459 CARL LUDVIG SVENSSON FÖDD I STOCKHOLM 1864.
FAMILJEN FLYTTAR 1882 TILL GRANNFASTIGHETEN NYHEMMET ELLER NYÄNG DÄR
MAKEN NILS JÖNSSON AVLED 1883.
CARL LUDVIG GIFTER SIG 1887 MED KATARINA SVENSDOTTER, FÖDD 1857. I
ÄKTENSKAPET FÖDS FEM BARN. MAKEN OCH FADERN AVLED 1902.
I DENNA STUGA PÅ NYTORPET BOR ÄVEN EN BRODER TILL MARIA JONASDOTTER,
HÅKAN JONASSON MED HUSTRU JOHANNA. DET ÄR ”HAUKEN I VIGGEN”.
ENLIGT KYRKBÖCKERNA FLYTTAR HÅKAN OCH JOHANNA FRÅN VIGGEN ELLER GRÖNALUND 1879. EFTER MAKANS DÖD 1921 FLYTTAR HÅKAN TILLBAKA TILL VIGGEN. HAN AVLED 1922. TIDEN FUR ÅTERFLYTTNINGEN SYNES VARA OSÄKER.
DEN SISTA PÅ NYTORPET ÄR MARIA JONASDOTTER. VID SIN DÖD 1924 BOR HON
PÅ FÖRÄLDRAGÅRDEN I KARATORP.
STUGAN REVS OCH ÅTERUPPFÖRDES INTILL KARL SANDSTRÖMS FASTIGHET, BERG.
DEN BLEV BOSTAD JOHANNA DANIELSDOTTER, BRÄNN-DANGLA-HANNAN. I
BÖRJAN PÅ 1930-TALET REVS STUGAN FÖR SISTA GÅNGEN.