35 – Torpet Bergsnäs-Karatorp

FASTIGHETEN HAR ÄVEN KALLATS GLADAHULT. DEN GJORDE SÅ AV BLAND ANNAT INDELTE SOLDATEN FRANS AUGUST STRAND. HAN VAR ÄVEN TUNNBINDARE. 1885 ÖPPNADE HAN EGEN VERKSTAD HÄR. FAMILJEN BODDE VID DENNA TID PÅ SOLDATTORPET LUNDHOLMEN UNDER ESKEKULLA.
HUSET PÅ GLADAHULT BRANN NER DEN 12 JULI 1889. FÖLJANDE ÅR FLYTTADE
FAMILJEN STRAND IN I DET NYA HUSET, DÄR DE VAR VERKSAMMA TILL 1903.
HÄR BODDE SEDAN NÅGOT ÅR UNDANTAGSMANNEN F.D PETTER JOHAN MÜLLER.
DE SISTA PÅ GLADAHULT VAR SKOMAKAREN SVEN HÅKANSSON MED HUSTRU SARA
JOHANSDOTTER. DE KOM FRÅN STENGÅRDSSLÄTT 1907. MAKAN SARA AVLED 1914.
HOS SVEN BODDE OCKSÅ EN DOTTERDOTTER ELLEN JOSEFINA FÖDD 1904. HON FLYT-
TADE TILL ALMUNDSRYD 1923.
SARA VAR FÖDD 1844 OCH SVEN 1848. HAN SLUTADE SINA DAGAR PÅ ÅLDERDOMS-
HEMMET I JÄTSBYGD, DIT HAN KOM 1931 .