30 – Torpet Viggen

UNDER MITTEN AV 1860-TALET LÄT JONAS JOHANSSON-FÄRDIG, FÖDD 1801 OCH HANS HUSTRU KATARINA JOHANSDOTTER, FÖDD 1803 UPPFÖRA EN STUGA PÅ DESSA UTMARKER UNDER ESKEKULLA.
MAKARNA HADE 1864 SÅLT SIN GÅRD (NUVARANDE SVEN KARLSSONS ESKEKULLA) TILL SONEN GUSTAF FÄRDIG OCH DENNES HUSTRU KATARINA.
EN ANNAN AV DE FYRA BARNEN, ELIN FÖDD 1825 HADE GIFT SIG MED HÅKAN ANDERSSON. HON VAR DÄRMED LANTBRUKARHUSTRU PÅ DEN GÅRD SOM SEDAN KALLATS FÖR LUNDHOLMEN MED HELMER OCH EMMY HÅKANSSON SOM ÄGARE.
KATARINA AVLED 1883 OCH MAKEN JONAS 1887.