12-Pettra-stället

DEN SOM FÅTT GE NAMN ÅT DENNA BACKSTUGA OCH FASTIGHET ÄR PETER NILSSON FöDD 1840. HAN VAR SON TILL CARIN JOHANSDOTTER, VÄSTERBOTORP, SENARE KARATORP (STUGA NR 12).
HAN KALLADES KARINGE PETTER OCH HANS BARN KARINGE-PETTERS-MAGNI, KARINGÉ-PETTERS-ELLEN O.S.V.
PETER VAR GIFT MED MARIA DANIELSDOTTER FÖDD 1852, DOTTER TILL DANIEL CARLSSON OCH HANS HUSTRU ELIN FRÅN HAGSJöRYD. I ÄKTENSKAPET FÖDDES SEX BARN.
PETER NILSSON AVLED 1910. HAN HITTADES DÅ DÖD I EN BÅT PÅ SJÖN ÅSNEN.
MARIA FLYTTADE TILL SITT BARNDOMSHEM I HAGSJÖRYD.
TILL PETTRA-STÄLLET KOM SEDAN FAMILJEN EMIL JOHNSSON, BESTÅENDE AV HUSTRU EMMA OCH TRE BARN. 1922 FLYTTAR DESSA TILL SOLDATTORPET NR 100 I VÄSTERBOTORP.
DEN SISTE SOM BODDE I STUGAN HÄR VAR OSKAR JOHANSSON FÖDD I JÄT 1886. HAN KALLADES LILL-OSKAR.
HAN KOM FRÅN DRAKAMÅLA 1924. FöLJANDE ÅR FLYTTAR HAN TILL RAMNÅSEN, MÖLLEKULLA OCH DÄRIFRÅN TILL OLOFSLYCKE. HAN AVLED PÅ EKBACKA 1967.