57 – Taushall

HÄR FANNS UNDER 1800-TALETS SENARE HÄLFT EN STUGA. BOSATTA HÄR
VAR ANDERS HÅKANSSON, (ANDERS PÅ TAUSHALL) FÖDD I KALVSVIK 1833 OCH DENNES HUSTRU HELENA JOHANNESDOTTER FÖDD I URSHULT 1829.
VID GIFTERMÅLET 1857 BLEV DETTA DERAS HEM. ANDERS HADE VARIT
DRÄNG HOS JOHAN HÅKANSSON, VESTERBOTORP OCH HELENA PIGA HOS
OLOF ZACHRISSON, KÄRRSGÄRDE.
I ÄKTENSKAPET FÖDDES sex BARN, VILKA SAMTLIGA LÄMNADE BYGDEN
DÅ DE UPPNÅTT VUXEN ÅLDER. ANDERS HÅKANSSON AVLED 1904 OCH
HANS HUSTRU HELENA 1909.
STUGAN REVS OCH EN DEL AV VIRKET KUNDE NILS HARALDSSON ANVÄNDA DÅ EN UNDANTAGSSTUGA UPPFÖRDES PÅ GÅRDEN.
UNDER DEN SISTA TIDEN AV SITT LIV HADE HELENA SITT HEM HOS
NILS HARALDSSON OCH HANS HUSTRU KATHARINA.