15 – Tyska-Nisses

NILS PERSSON VAR FÖDD I URÅSA 1847, SON TILL F.D BÅTSMANNEN PER
JöNSSON-TÜSK OCH DENNES HUSTRU HANNA INGEMANSDOTTER.
1873 INGICK NILS ÄKTENSKAP MED HELENA JOHANNESDOTTER, FöDD 1849, DOTTER TILL JOHANNES ANDERSSON OCH HANS HUSTRU GUNHILD SVENSDOTTER, VÄSTERBOTORP. I ÄKTENSKAPET FöDDES SJU BARN. ALLA I FAMILJEN FICK I FOLKMUN FÖRSTAVELSEN ”TYSK”
TYSKA-LENAN, TYSKA-KALLEN O S V.
HELENA AVLED 1922 OCH NILS 1927. STUGAN REVS OCH KöPTES AV KARL-
EMIL DAHLKVIST, KARATORP, DÄR DEN ANVÄNDES SOM SMIDESVERKSTAD.