04 – Pihlalyckan

FRÅN SLUTET AV 1850-TALET BODDE I DENNA STUGA ÄNKAN CHRISTINA SVENS-
DOTTER. HENNES MAKE, SOLDAT FöR ROTEN NR 99 KARATORP STORGÅRD OCH
GÅSALYCKE CARL PETERSSON PIHL HADE DRUNKNAT 1851. DET INTRÄFFADE NÄR
HAN SKULLE GÅ HEM FRÅN KYRKAN öVER ISEN.
CHRISTINA BLEV ENSAM MED TRE BARN, JOHAN 9 ÅR, INGRID TVÅ OCH SVEN
TVÅ VECKOR. 1857 TECKNADES ARRENDEKONTRAKT MED ÅKE OCH MAGNUS LARSSON MUNKANÄS FÖR EN BOSTAD I DENNA STUGA.
SONEN JOHAN TOG EN DRÄNGPLATS, MEDAN INGRID OCH SVEN FLYTTADE MED SIN
MOR. DET SKULLE BLI YTTERLIGARE SORGER, TY ÄVEN SVEN DRUNKNADE I ÅSNEN.
DET VAR 1869.
INGRID GIFTE SIG 1880. HON BODDE FÜRST I ODENSVALLAHULT OCH SEDAN I
SORA SANDSJö. MODERN CHRISTINA AVLED 1891 .
DEN SISTA SOM BODDE I STUGAN VAR INGRID MARIA OLOFSDOTTER, FöDD 1834.
HON VAR FRÅN 1890 ÄNKA EFTER SVEN JONASSON. (DESSA VAR FARFöRÄLDRAR
TILL LEON HELLBERG, KÄRR.) INGRID MARIA FLYTTADE TILL MARKARYD 1904,
DÄR HON AVLED 1914.
STUGAN KÖPTES AV SKOLLÄRAREN C.M. SVENSSON, KÄRRSGÄRDE. DEN ÅTERUPP-
FöRDES OCH ANVÄNDES DELS TILL HöNSHUS OCH DELS TILL KOKHUS OCH SNIC-
KERIVERKSTAD. DEN BRANN NER 1939.