21 – Lena i stuan

SÅ KALLADES HON HELENA SVENS-DOTTER FÖDD I DUNSHULT 1838,
DOTTER TILL SVEN PERSSON OCH HANS HUSTRU INGRID ANDERS-
DOTTER.
1852 KOM HON SOM PIGA TILL HÅKAN MÅNSSON, SEGERSNÄS. NÄR
MÅNSSON BLEV ÄNKLING 1860 TOG LENA HAND OM HEMMET OCH DE
FEM BARNEN. UNDER 30 ÅR VAR HON TROTJÄNARINNA PÅ GÅRDEN.
1890 FICK HON KUNGL. SV. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MEDALJ. DET
BYGGDES EN STUGA ÅT HENNE PÅ DENNA PLATS.
NÄR LENA AVLIDIT 1923 SÅLDES ÄVEN STUGAN. VIRKET ANVÄNDES TILL
OMBYGGNAD AV BOSTADEN HOS ALBERT FRIMODIG, NORRATORP.
MEDALJEN HITTADES I HENNES GRAV 1981