33 – Backstugan Lilla hult

PLATSEN FÖR STUGAN HAR ÄVEN KALLATS ”FLYET” ELLER ”SKOGEN”. MODERN VAR
ANNA PÅ SKOGEN OCH EN SON ERNST I FLYET.
FAMILJEN KOM TILL DENNA STUGA OMKRING SEKELSKIFTET. BOSTADEN HADE TIDI-
GARE VARIT TORPET GRÖNADAL UNDER BOSGÅRD (STUGA NR 36).
DET VAR TORPAREN PETER AUGUST ANDERSSON FÖDD 1861, SEDAN 1889 GIFT MED
ANNA MARIA MAGNIDOTTER. MAKEN VAR HALVBROR TILL SVEN JOHAN ANDERSSON,
SÅNNAHULT LILLEGÅRD. I ÄKTENSKAPET FÖDDES FEM BARN.
SJUKDOMAR OCH DÖD SLOG HÅRDA SLAG MOT FAMILJEN.
MAKEN AVLED 1902 OCH AV BARNEN VAR DET ENDAST ÄLDSTE SONEN ERNST SOM
BILDADE FAMILJ.
HAN LÄMNADE FÖRÄLDRAHEMMET 1905. 1918 INGICK HAN ÄKTENSKAP OCH BLEV
BOSATT I RÖNNEKULLA, DÄR HAN AVLED 1977. HANS MOR ANNA DOG 1919.
STUGAN SÅLDES TILL MARY STEPHENS, HUSEBY. DEN SATTES UPP SOM JAKTSTUGA
I BJURKÄRR. DEN ÄR NUMERA NERBRUNNEN.