48 – Isaka-Stafvas stuga

GUSTAFVA GUSTAFSDOTTER, FÖDD I EKSJÖ 1824 KOM MED SIN FAMILJ, MAKE
OCH SEX BARN TILL DENNA STUGA 1859. DÄR FÖDDES SEDAN YTTERLIGARE TVÅ
BARN.
FAMILJEN HADE UNDER DE SENASTE ÅREN VARIT BOSATTA DELS I TREHÖRNA OCH
DELS I DEGERHAGA. RÖSVlK HADE OCKSÅ VARIT EN BOSTADSORT.
EN SON, DEN NÄST YNGSTE AV DE ÅTTA BLEV I 20-ÅRSÅLDERN INDELTE SOLDA-
TEN CARL GUSTAF ISAKSSON-EHN, MÖLLEKULLA.
HAN HAR BERÄTTAT OM BARNDOMENS HÅRDA SKOLA DÄR HAN TVINGADES UT OCH
TIGGA TILL SITT OCH FAMILJENS UPPEHÄLLE. OFFERVILJAN VAR DET DOCK ING-
ENTING ATT KLAGA PÅ.
MAKEN/FADERN ISAK HANSSON VAR FÖDD I ALMUNDSRYD 1815. HAN AVLED 1896.
BARNEN HADE DÅ LÄMNAT HEMMET.
GUSTAFVA BLEV ETT OFFER FÖR LÅGORNA NÄR STUGAN BRANN NER 1910.