28 – Torpet Kråkenabbe

I KYRKBOKEN HAR TORPET NAMNET KRÅKENÄS. HUSGRUNDEN ÄR UTPLÅNAD GENOM SOMMARSTUGEBEBYGGELSE. TORPETS HISTORIA SYNES VARA KORT:
ÄGAREN AV MARKEN VAR BENGT HÅKANSSON, SÅNNAHULT STORGÅRD. EN DRÄNG PÅ GÅRDEN VAR NILS JöNSSON FöDD 1838. VID SITT GIFTEMÅL
1862 MED JOHANNA JOHANNESDOTTER FÖDD 1834 BLEV DET BOSÄTTNING PÅ DETTA TORP. HÄR FöDDES TVÅ AV MAKARNAS BARN, EMMA KRISTINA 1862 OCH ALFRED 1864. DEN SISTNÄMNDE TOG SIG VID VUXEN ÅLDER NAMNET EKLöF.
NILS JöNSSON GJORDE 1864 ETT INBROTT HOS SIN HUSBONDE OCH STAL
POTATIS. HANS MEDHJÄLPARE VID DETTA TILLFÄLLE VAR INDELTE SOL-
DATEN JOHAN CONRAD.
DET GICK ILLA FöR DEM BÅDA. DE DöMDES TILL STRAFFARBETE OCH DE
FICK TILLSAMMANS MED FAMILJERNA LÄMNA SINA RESPEKTIVE TORP.
CONRAD FLYTTADE TILL STUGA 41, KARATORPS ÄGOR OCH NILS JÖNS-
SON BOSATTE SIG PÅ TORPET HAGEN UNDER ESKEKULLA.