36 – Torpet Grönadal-Bosgård

PÅ TORPET BOR TILL 1903 PETER AUGUST ANDERSSON MED HUSTRU ANNA MARIA
OCH DERAS FEM BARN. EFTER MAKENS FRÅNFÄLLE FLYTTAR MOR OCH BARN TILL
BACKSTUGAN LILLA HULT UNDER KÄRR (STUGA NR 33).
TILL GRÖNADAL KOMMER 1907 SNICKAREN FRANS GUSTAFSSON. HAN KALLADES
ALLMÄNT ”LILLE SNICKARN” ELLER ”SNICKARE-FRANSEN”. FAMILJEN KOMMER
FRÅN OLOFSLYCKE OCH BESTÅR AV HUSTRU EMMA OCH FYRA BARN.
1944 LÄMNAR FRANS OCH EMMA GUSTAFSSON SITT TORP. DE FLYTTAR TILL DOTTERN
ANNA I MÖRRUM. EMMA AVLED 1951 OCH MAKEN NÅGOT ÅR TIDIGARE. DE VILAR
PÅ MÖRRUMS KYRKOGÅRD.