52 – Dunder-Kittans stuga nr 1

TILL DETTA HEM KOM 1857 KERSTIN JÖNSDOTTER. HON VAR FÖDD I VÄSTRA TORSÅS 1824 OCH KOM NÄRMAST FRÅN MUNKANÄS DÄR HON VARIT PIGA.
HENNES MAKE JOHANNES BENGTSSON VAR FÖDD I VÄCKELSÅNG 1819. HAN KALLADES I FOLKMUN FÖR DUNDER. KERSTIN BLEV ”KITTA” OCH SÅ VAR DET DUNDER-KITTAN.
DERAS SON SVEN, FÖDD 1860 BLEV DUNDER-SCHENNEN OSV. EN DOTTER INGRID KRISTINA FÖDDES 1866.
MAKEN AVLED 1873 OCH DÅ HUSTRUN KERSTIN INTE LÄNGRE ORKADE MED SINA DAGSVERKEN HOS JORDÄGAREN FICK HON INTE BO KVAR I SIN STUGA.
DEN REVS OCH BLEV BOSTADSHUS FÖR LUDVIG HÅKANSSON, KARATORP OCH DENNES FAMILJ. (SE STUGA NR 40)


FORTSÄTTNING VID STUGA NR 53