45 – Torpet Nybygget

HÄR BODDE FRÅN MITTEN AV 1850-TALET PETER JOHANSSON PAMP, ALLMÄNT
KALLAD FUR PAMPA-PELLEN.
HAN VAR FÖDD 1828 OCH SON TILL INDELTE SOLDATEN JOHAN NILSSON PAMP
ELMEHULTS ROTE.
I ÄKTENSKAPET MED EVA HENRIKSDOTTER, FÖDD 1830, FÖDDES SEX BARN,
AV VILKA FYRA NÅDDE VUXEN ÅLDER. AV BARNEN RESTE IDA TILL AMERIKA
1893. ÄVEN DE ÖVRIGA LÄMNADE SIN FÖDELSEBYGD.
EVA AVLED 1902 OCH MAKEN PETER 1912.
STUGAN REVS OCH VIRKET ANVÄNDES FÖR BYGGE AV EN STUGA VID BOJEVÄGEN.
DET VAR HOS CARL CARLSSON KALLAD PUNG-KALLEN. FASTIGHETEN BLEV
SENARE BURMANS.